Iğdır Ekonomisi - Sanayi

İlimiz şehirleşme oranı, yıllık nüfus artış hızı, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. Tarım kolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.

 

İlimizde sanayi faaliyetleri henüz gelişmemiş olup, sanayi tesisleri genel olarak tarımsal üretimden sağlanan hammadde kaynaklarına dayanarak kurulmuştur. Mevcut sanayi tesisleri, tarımsal hammadde kaynaklarının değerlendirilmesine ve bazı küçük el sanatlarına yöneliktir. Bunlar arasında tekstil fabrikası, un fabrikaları, çırçır atölyeleri, meyve püresi ve konsantresi, soğuk lastik kaplama, tuğla fabrikası, keçe atölyeleri ve un değirmenleri sayılabilir.

 

Sınır ticareti hayatının çok geliştiği ilimizde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden büyük bir ticaret bağlantısı vardır. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile bağlantı kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısından her türlü ticaret eşyası ihraç edilmektedir. Bunun karşılığında genelde hammadde ithal edilmektedir.

 

Iğdır ovasında yetiştirilen bitkilerin birinci sırasında endüstri bitkileri gelmektedir. Endüstri bitkileri arasında özellikle şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği başta gelir. Ovada, tarımı en eski ve ortaçağ’a kadar giden diğer bir sanayi bitkisi de pamuktur. Şeker pancarı ve ayçiçeği tarımının geliştirilmesi ile ekim alanı az olan pamuk günümüzde daha çok ovanın doğu bölümünde yapılmaktadır.  Son zamanlarda ise hiç üretilmemektedir. Meyveciliğin geniş alanlarda yapıldığı Iğdır’ da özellikle ova kesiminde bağcılık ve diğer  meyve ağaçları geniş alanlar kapsamaktadır. Ovada sebze tarımı da diğer tarım ürünleri kadar geniş yer tutmaktadır.

 

Iğdır ilinde hayvancılık, tarımdan sonra gelen en önemli ekonomik faaliyettir.  Hayvancılığın bu kadar önemli yere sahip olmasında doğa ve çevre şartlarının etkisi çok büyüktür.  Iğdır  ovası ve çevresinde yeryüzü şekilleri iklime bağlı olarak geniş otlak ve çayırlık alanlar şeklindedir. Bu modern ahırlarda besin değeri yüksek olan fabrika yemleri kullanılmasına ve verimi yüksek iyi cins hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesine engel olmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş, arıcılık ve kümes hayvancılığı yapılmaktadır.

 

Iğdır İli mevcut bölge coğrafyası içerisinde olağan sayılamayacak iklimi, verimli toprakları, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapısı ile halen yerli ve yabancı müteşebbisler açısından bir çekim merkezi olma özelliği taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1. DÖNEM YÜKLENİCİ FİRMALAR - Serhat
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1. DÖNEM YÜKLENİCİ FİRMALAR - Serhat
TRA2 BÖLGESİ DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE DIŞ EKONOMİK ÇEVRE ANALİZİ
TRA2 BÖLGESİ DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE DIŞ EKONOMİK ÇEVRE ANALİZİ